آکادمی پویانش

دوره‌های آموزشی

آموزش-Etabs-2016

آموزش Etabs 2016

آموزش نرم افزار Etabs به صورت کاربردی و پروژه محور که نیازهای شما را برای ورود به بازار کار و پروژه های دانشجویی ...

آموزش-Safe-2016

آموزش Safe 2016

آموزش نرم افزار Safe به صورت کاربردی و پروژه محور که نیازهای شما را برای ورود به بازار کار و پروژه های دانشجویی ب ...